Условия за ползване

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на фирма Пнеума Комюникейшънс ЕООД, собственик на MissMuza.com. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и фирма Пнеума Комюникейшънс ЕООД, собственик на MissMuza.com, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на съответната страница, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Общи положения

MissMuza.com e онлайн магазин за бижута и аксесоари и представлява виртуална платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е Pneuma Communications. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на ръчно изработени бижута, модни аксесоари и продукти, свързани с външия вид. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Указаните цени на отделните артикули са за съответния брой артикули и не включват цена за доставка. MissMuza.com има право да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри на използваните монитори. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него или в приложения снимков материал. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на MissMuza.com.

Ако желаете да направите поръчка в този интернет магазин, следва да приемете и да разбирате условията ни за ползване и доставка. MissMuza.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на представените продукти.

Информацията на MissMuza.com има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на използване на продуктите, индексирани на сайта. Използвайте информацията на сайта само на ваша отговорност. Сайтът не носи отговорност за точността на снимковия материал публикуван на сайта.

Основни понятия
„Потребител“ е всеки, който е заредил интернет страницата на MissMuza.com. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за времето на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

За да може да извършва действия по валидна поръчка на съответен продукт или аксесоар, ПОТРЕБИТЕЛЯТ регистрира свой профил в сайта MissMuza.com. При извършването на регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя изискуемите и верни данни. В случай, че настъпи промяна в регистрираните вече от съответния потребител данни, то последния може да актуализира настъпилите промени своевременно.

С регистрирането на Профил в електронния магазин MissMuza.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласие с настоящите общи условия, с което действие същият приема незабавно посочените в тях клаузи.

„Продукт(и)“ са предлаганите чрез сайта MissMuza.com стоки за закупуване.

„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на Продукт(и) при условията, предвидени в сайта MissMuza.com относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в сайта MissMuza.com към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите, обект на продажба чрез сайта MissMuza.com, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. MissMuza.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Доставчикът публикува на сайта MissMuza.com описание на основните характеристики и изображение на всеки артикул, съгласно посочената от производителя информация.

Доставка

Доставките се организират и осъществяват от MissMuza.com.

Всички поръчки на продукти, извършени до 14:00ч. се преглеждат и обработват на същия ден. Доставката се осъществява в рамките на 5-7 работни дни в зависимост от мястото за доставка (изключения са възможни при доставки в по-малките населени райони, където доставката може да изисква повече работни ни). Заявките извършени след 14:00ч. се обработват при възможност на същия ден или на следващия работен ден.

Доставка на стоки се извършва от куриерска фирма, наета от MissMuza.com на адрес, посочен от Вас. Купувачът трябва да осигури достъп и контактно лице в работни дни от 08:00 до 16:00ч., което да приеме и да заплати поръчаните продукти, ако начинът на плащане е наложен платеж. Когато клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време и не може да се установи връзка с него по телефона в този момент, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от купувача.

Право на отказ от поръчка

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.

Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

„Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Условия за връщане на поръчаните и закупени стоки от потребителя

Потребителят следва предварително да уведоми МисМуза с недвусмислено заявление на e-mail: [email protected] или на телефон +359 898 670072, че се отказва от договора за продажба от разстояние.

  • Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
  • Да посочи имената си, географски и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки;
  • Да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;
  • Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е нарушена, увредена или унищожена;

Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които са доставени;

МисМуза няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари; дрехи, кожи и текстил, които са носени и употребявани, с петна или скъсани, изпрани или преминали химическо чистене;

МисМуза няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на МисМузаВ случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.

Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: гр. София 1309, ул. Враня №94. При неизпълнение на посочените условия МисМуза запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на МисМуза са изцяло за сметка на Потребителя. Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на МисМуза, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, МисМуза се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от  МисМуза

Цената на стоката и цената на доставката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от МисМуза да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.

МисМуза има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на МисМуза или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил МисМуза за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на МисМуза преди изтичането на 14-дневния срок.

Законова гаранция за съотвествие с договора за продажба

По силата на Закона за защита на потребителите Стоките, предоставяни посредством www.missmuza.com имат законова гаранция за съответствие с договора за продажба.

Законовата гаранция се изразява в задължението на МисМуза да отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до 2 /две/ години след доставянето им, дори и МисМуза да не е знаелa за несъответствиетo.

Рекламации

При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.
При констатиране при прегледа на явни недостатъци и несъответствия, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява МисМуза на e-mail [email protected] или на телефон +359 898 670072, като посочва и номера на поръчката.

Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договора за продажба, която може да се предяви до 2 /две/ години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Потребителят следва да уведоми МисМуза на email [email protected] или на телефон +359 898 670072 за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

МисМуза привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато МисМуза се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

Разрешаване на потребителски спорове

В случай на възникнали спорове между МисМуза и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.

При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин МисМуза, Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Декларация за съгласие с Политиката за поверителност на фирма Пнеума Комюникейшънс ЕООД, собственик на MissMuza.com

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната Ви карта.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, ЕКОНТ);

– куриерската фирма, чрез която Ви доставяме покупката;

– нашия счетоводител;

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч) 10-годишен срок.

Използване на опцията за отказ (т.нар. “Opt-out”)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите тази секция на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни .

Свържете се с нас по един от следните начини:

Пнеума Комюникейшънс ЕООД
гр. София, ул. Враня №94
Формата за контакт
Телефон за връзка: +359 89 867 0072

Имате въпроси? Вижте тук…